Adja meg az áruház aktuális kuponkódját!

A regisztrált és bejelentkezett felhasználóknak csak egyszer kell megadni!

Adatvédelmi tájékoztató

Az adatkezelés

A Lineaflex-Bútor Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségei (szállítás, számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Az adatgyűjtés célja: a megrendelések teljesítése és a számlázás. A felhasználók adatait harmadik félnek az Adatkezelő nem adja át. Nem küld reklámleveleket. Ha a termék szállításához külső szolgáltató igénybevételére van szükség, akkor ezt a vásárló/felhasználó tájékoztatása, és a vásárló/felhasználó jóváhagyása után teszi.

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Szállítási cím, Számlázási cím.

Online vásárláshoz elegendő a legszükségesebb adatainak (név, telefonszám) megadása. Ön dönti el, hogy a szállításhoz és a számla elkészítéséhez szükséges adatokat a honlapunkon, e-mail -ben vagy az Önt felhívó munkatársunknak telefonon adja meg.

Online megrendeléséhez nem kell feltétlen regisztrálnia. Elegendő nevét és telefonszámát megadnia, melyen munkatársunk megkeresi Önt, és egyezteti a házhoz szállítás időpontját. Regisztrált felhasználóink weblapunkon követhetik megrendelésük állapotát. Regisztrációhoz csupán egy Ön által kitalált felhasználói név és jelszó megadása szükséges. Regisztrált adatait később szabadon módosíthatja vagy törölheti.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál és a megrendelések elküldésénél kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók, vásárlók

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a megrendelés teljesítését követően 10 napon belül törlésre kerülnek.

Az adatkezelő adatai


A Lineaflex-Bútor Kft.

  • székhelye: 1196 Budapest, Mészáros Lőrinc u. 84.
  • Adószáma: 13986946-2-43.
  • Cégjegyzékszáma: 01-09-883360 (FB)
Az adatkezelő elérhetősége:
  • Ügyfélszolgálat/Áruház: 1191 Budapest, Ady Endre út 42-44.
  • Telefon: 06-1-215-3374
  • Email: lineaflex@matracfutar.hu
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A Lineaflex-Bútor Kft. munkatársai. Nevük és elérhetőségük a Kapcsolat menüpontban elérhető.

A vásárlók/felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségei


A vásárló/ felhasználó kérelmezheti az adatkezelőnél
  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • személyes adatainak helyesbítését,
  • személyes adatainak törlését vagy zárolását.

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Ha a felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat: Kapcsolat - www.naih.hu

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben a Lineaflex Olasz Bútoráruház és Ágybetét Stúdió munkatársaitól telefonon is kérhető információ a 06-1-215-3374 nem emelt díjas telefonszámon, munkaidőben (Hétfő-Péntek: 10:00-18:00 - Szombat: 10:00- 13:00 ).